Lördagspromenad 30 augusti 2008

natur-ren
Länge sedan det var så här varmt och soligt och vindstilla. Bikini i trädgården där det gick att lyssna till tystnaden! Inga elektriska trädgårdsapparater från Helvetet, eller var nu skiten kommer ifrån, var igång inom hörbart avstånd i alla fall. En kollektiv frid. Landskapet föll in och vid Södra Sallerup dansade den vidare i sakta mak österut.

Läste ut Mats Ödeens Dramatiskt berättande, Om konsten att strukturera ett drama. Han påtalar att i skriftlösa kulturer är inre röster inget tecken på att man är rubbad utan mer att man minns sin historia. Det muntliga berättandet talar om en tid när världen upplevdes mer tredimensionellt genom att både det taktila, det auditiva och det visuella upplevandet strukturerade rumtiden medan synen idag har tagit över. Vi läser och läser. Det dramatiska berättandet kan på så vis ses som ett sätt att återskapa och på nytt framkalla uråldriga inre dramer vi annars tappat kontakten med. En intressant bok (sic!)!

This entry was posted in Kultur, Lördagspromenad and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s