Söndagspromenad 6 juli 2008

Tjuren från Mecklenburg
Mick Jagger? La vache qui rit? Nä, huset Mecklenburgs vapensköld. En del av den. Och det är en tjur. Finns bland fler roliga hieraldiska bilder i Kronborgs slottskapell på Själland.

 

Magnus Erikssons kronor
Även tre guldkronor på blå botten syns på en sköld och det på grund av Albrekt av Mecklenburg, kung i Sverige i slutet av 1300-talet, som tyckte morbroderns, och den förre regenten Magnus Erikssons, vapen för Sverige var fint. Så det införlivades med Mecklenburgarnas. Och stannade kvar även efter det att någon Mecklenburg inte längre satt på Sveriges tron. Som en historicism eller provokation, ett tydligen vanligt beteende. Fredrik II, som var gift med Sofia av Mecklenburg, lät bygga Kronborgs slott på 1500-talet; det brann dock ner, men återuppfördes på 1600-talet. Kapellet ska ha klarat sig, så vapensköldarna är kanske original från 1500-talet.

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s