Lördagspromenad 17 maj 2008

småblåttigt
Skuggnäva är vad jag tror att de här blommorna heter vilka plötsligt slagit ut de också. Vid Utflyktsstigen i Kvarnby.

gullregn
Gullregn, den  bild-onomatopoetiska växten.

komposition
Utflyktsstigen möter infartsvägen till Kvarnby golfklubb, dammolnet till höger är fartspåren efter en motordriven golfvagn.

hus i det gröna
Prydesholm, en gård med anor.

teckenträd
Det behövs inte mycket för att tillskriva träd sinnlighet, eller hur?

rondellen
Rondellen vid Klågerupsvägen. Förr hette den korsande vägen Kvarnbyvägen och åt vänster ledde den i förlängningen ner till Trelleborg och åt höger upp till Lund. För ännu längre sedan så var Kvarnby och Husie genomgångsort för dem som gick mellan Hököpinge och Uppåkra. Från handelsplats till kultplats. Då tog de sig bland annat tydligen över Risebergabäcken nere vid bildens fond där Östra Skrävlinge ligger. Skrävla är det ljudhärmande ordet för när vatten rinner över sten, ett bra vadställe så klart. Arkeologerna har hittat delar av riktiga vägar från bronsåldern här också.

Tillysborgs värdshus

Vid rondellen har sedan 1800-talet Tillysborgs värdshus legat och hållit öppet för alla vägfarande. Men nu har ägarinnan upphört med den verksamheten.

This entry was posted in Lördagspromenad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s