Söndagspromenad 11 maj 2008

boulebana?
Den här bilden sammanfattar väldigt väl vad den amerikanske filosofen John Searle skriver om när det gäller hur vår sociala verklighet är konstruerad. En boulebana finns till så länge vi kommer överens om att den är fallet: vi tilldelar ett stycke fysisk mark funktionen att vara boulebana och vi betecknar platsen därefter. Ponera att skylten blir än mer oläslig och att ingen längre känner till vare sig spelet boule eller att den här platsen var dedicerad för något som heter boule. Då finns inte boulebanan till längre, eller hur?

På samma sätt är det nog med det mesta som vi är så övertygade om “finns i sig”…

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s