Söndagspromenad 4 maj 2008

dubbelpink
I write this to my japanese sister Miyuki who now lives in Calgary, Canada. Everytime I see cherry tree in blossom I think of you and the first time I visited Japan 28 years ago. When I have a Lovely Rita at some Hard Rock Café I think of you and the second time I went to Japan and met you again 26 years later in 2006. And now I am so excited that we in september are going to meet again only two years later.

milpink
Milstenar har funnits i Sverige sedan 1600-talet och avståndet de mäter torde vara något annat än angivet i mil. Fjärding kanske? Den här står vid hörnet av Husie Kyrkoväg och Klågerupsvägen. Det torde vara en sex kilometer till Stortorget därifrån och en fjärding är en fjärdedels mil drygt. Betyder märkningen att det är två fjärdingsväg till stadens mittpunkt så har jag kanske fattat rätt.

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s