Söndagspromenad 6 april

Vitsippor vid kanten av Gyllins trädgård
Vitsippor vid foten av trädet i Gyllins trädgård. Som strövområde oplanerad och vildvuxen, därför avkopplande, tycker jag som föredrar det nuvarande mot den anlagda, uttänkta och förlekta parken.

tillrättalagt
Som här mellan Tullstorpsvägen och Toftanäs industriområde. En gång- och cykelbana som passerar en damm i ett sorts grönområde och som om inte det var nog måste sträckan kränga till. För att betona vadå? Att här pågår rekreation?

knopp vid mittemellandammen
Det dånar visuellt av knoppar som poppar upp överallt. Naturen följer sin egen agenda.

vägkantskloak installerar sig som koncept
En dikeskloak i Riseberga vilken verkar syssla med annat.

existentialistisk seglats
Vattnet seglar båten under Sallerupsvägens första bro, det finns fem, men seglatsen kom inte längre.

Gyllins trädgård ett tag till
Annan inblick i Gyllins trädgård. Och något rött rör sig där i fonden. Är det rött, men dock står stilla är det pinnar för att utmärka var alla husbyggen ska ta plats.

fina fisken
Fina fisken i Risebergaån. (6 april 2008)

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s