Söndagspromenad 23 mars 2008

bronsåldershög vid Tullstorpsstigen
Bronsåldershögen vid Tullstorpsstigen är utgrävd och befunnen tom. Den hade antagligen oväntat besök nån gång tidigare. Bronsåldershögarna i södra Malmö tycks sträcka sig längs en imaginär båge som löper någorlunda parallellt med Yttre Ringvägen, om man så vill, från brofäste till Sege. Precis som de bronsåldersvägar man nu har hittat rester av i Kvarnby och Fosie.

Gyllins växthusanläggning
Gyllins trädgårdsmästeri vid Klågerupsvägen ska bebyggas. Det har varit en förvuxen handelsträdgård i åtskilliga år. Trädgårdsmästaren själv bodde här vid Tullstorpsvägen där han hade ytterligare anläggningar. Hans rosenodling var den största i norra Europa.

Kommungräns Malmö - Bara
Här möts Malmö stad och Bara härad. Mitt i korset för Tullstorpsvägen och Fortunavägen.

Fortunavägens slut vid Yttre ringvägen
Fortunavägen slutar i så kallat ingenting. Bakom drar Yttre Ringvägen förbi.

Utsikt från Fortunavägen in mot Gyllins och Tullstorp
Utsikten från Fortunavägen in mot Tullstorpsvägen anger rätt bra var det nya bostadsområdet ska förläggas om några år. (23 mars 2008)

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s