Nio rekryter i Kvarnby Folkets Hus, eller?

Frans rekryt 003

Britta Ternrud har bidragit med flera intressanta bilder och texter rörande hennes morfar Frans Nilsson som bodde och arbetade i Kvarnby från förra sekelskiftet och framåt i tiden. Se: Frans Nilsson hade ett jaktgevär respektive Tullstorps skola 1947.

Nu har Kort från Kvarnby fått ännu ett bidrag som vi efterlyser hjälp från bästa läsekretsen med! Vem ser vi mer på bilden? Var är fotografiet taget? Och kanske även: fanns det någon speciell anledning till att fotot togs? Här av dig du som kan ge en ledtråd!

Så här skriver Britta Ternrud:
“Jag skickar dig ett riktigt märkligt foto som jag hittat i familjens
samlingar. Det skall vara taget under Frans Emil Nilssons rekryt-tid.
Frans Emil Nilsson sitter längst fram och längst till vänster. Eftersom
Frans var född 1892 kan man gissa att detta var taget cirka 1910-1912.
Var, det vet jag inte. Det ser ut som att de sitter på en scen med
kulisser i bakgrunden. Hade Kvarnby Folkets Hus en scen? Jag vet att
Frans pappa Per Ewald Nilsson spelade något instrument i Folkets Hus när det var dans och show.
Frans bodde år 1910 hos familjen Anders Nilsson i Östra Skrävlinge nr 12  och arbetade som dräng där, så troligtvis är fotot taget i trakterna kring Kvarnby.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s