Busslinjen Malmö-Virentofta-Kvarnby-Sallerup

busslinje

Här ser vi en vacker buss som jag inte hade haft någonting emot att understundom färdas i på den stolta sträckan Malmö-Virentofta-Kvarnby-Sallerup. Busslinjen var först en privat sådan, men övergick 1935 i kommunal regi. I min uppsats vid Malmö Högskola: Busslinjerna och Malmö, om relationen mellan kollektivtrafiken och staden kan du läsa mer om busstrafikens utveckling sedan de motordrivna ekipagen startade sin verksamhet 1929. (Ladda ner uppsatsen som pdf här)

Men nu är frågan: när är bilden ovan tagen? Samt: var är den tagen? Det vore även intressant att få veta lite mer om själva bussen, den är månne inte byggd i Olssons Vagn- och Karosseriverkstad i Östra Skrävlinge/Kvarnby? Hör av dig med en kommentar nedan du som vet!

Fotnot: Fotografiet har ställts till mitt förfogande genom min bostadsrättsförenings styrelse som fått den i gåva av medlem.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s