Kvarnar i Husie

I verket Svenska Kvarnar från 1940 finns upptaget under S: Södra Sallerups kvarn, Kvarnby. Det verkar peka på den kvarn som syns på vykortet nedan, (eller mölla som vi ju säger i Skåne och i Danmark; kvarn betecknar i våra trakter bara själva malningsanordningen).

Möllan S. Sallerup

På vykortet syns vid nuvarande Klågerupsvägen i höjd med Nummertolvvägen/Lindells väg en mölla som sedan länge är borta. Tomten har alldeles nyligen bebyggts med ett bostadskomplex som kraftigt avviker från omgivningens övriga byaarkitektur. Grannfastigheten, däremot, var en gång elegant bostad för den svenske OS-medaljören i brottning, Anders Ahlgren. Till vänster om mölle-tomten på vykortet ser du brottarens fina hus som kan beskådas än idag. Jaja, en utvikning, jag vet!

Sallerups mölla

Kan möllan på Sallerup 10, enligt ett foto från Elbogen 1984, vara identisk med den mölla som syns på vykortet överst? Förmodligen. Fastighetskarta över Södra Sallerup anger möllans exakta adress till Sallerup 10:6. En angivelse min kära granne Eva kommenterar så här: beteckningen innebär att från Enskiftet 1808 har nr 10:s ägor delats i sex mindre delar.

Höhögs väderkvarn

Det fanns fler möllor i Husie. En i Hohög där fundamentet har överlevt in i våra dagar; ovandelen revs 1942 på grund av att den störde flygtrafiken som kommit igång på Bulltofta. Se om du kan leta upp vad som finns kvar!  Det bränns om du tar dig österut från Flygfältskiosken mellan Sallerupsvägen och Hohögsgatan… Fotot på Hohögs mölla är från 1901 och publicerat i Elbogen 1986.

Hohög gammal kvarn

Gammal kvarn, Hohög, Skåne, står det på vykortet. Vattenmöllan bör ha legat vid Risebergabäcken, men var?
Helge Andersson skriver i Elbogen 1986 i artikeln Husie -Lantsocken som blev stadsdel:

“Husbehovsväderkvarnen var belägen å Kvarnby nr. 15, medan vattenkvarnen låg vid Risebergabäcken vid Stora Riseberga gård å Östra Skrävlinge nr. 5 och 10, sedermera nr 19.Vattenkvarnen flyttades 1914 från sin ursprungliga plats till Baltiska Utställningen, där den tillsammans med några stugor utgjorde prov på äldre skånsk allmogebebyggelse.”

Efter Baltiska köptes tydligen vattenmöllan in av en samlare och flyttades till Skurup enligt Helge Andersson.  Stora Riseberga gård och Östra Skrävlinge 19, var var det beläget någonstans?
Kvarnby 15 å andra sidan verkar enligt tidigare nämnda karta med fastighetsbeteckningar ha funnits uppe i Kvarnby by.

Hohög tidigt 1900 tal

Då är ju frågan: vilka möllor ser vi på det här vykortet och återkommer någon av dem på bilderna ovan? Min granne Eva fixade fram Generalstabskarta 1864 Husie mm, och den pekar ut en Hohögsmölla i norr och  i rak linje med den i syd en annan mölla. Det verkar vara de två möllor vi ser på vykortet ovanför, eller? (Det enda konstiga i sammanhanget är att på den här kartan från 1864 syns inte möllan på Sallerup 10.)

IMG_1755

Mölla också i Gyllins trädgård? Min granne Eva, som både gillar att botanisera i naturen och i gamla kartor började undra. För på äldre kartor ser det ut att ha funnits även en mölla i trakterna av nuvarande Gyllins trädgård. Och när grävarbetena inför husbyggena i Gyllins resulterade i att en märklig träbit med megaspik kom upp i dagen, blev mysteriet inte mindre. Jag fotograferade Eva med fyndet som byggarna kastat åt sidan så länge. Kan det vara en bit från ett kvarnfundament, undrade Eva.
Men efter att vi båda tittat på Generalstabskarta 1864 Husie mm tycker vi oss kunna placera en “Gyllins-mölla” till norr om Sallerupsvägen och in i Riseberga istället. Så fyndet på fotot härrör kanske från Gyllins handelsträdgård istället?

Men skam den som ger sig så Eva grävde vidare och fann att en stubbamölla faktiskt grävts fram på Gyllins år 2006. På Riksantikvarieämbetets hemsida har man kunnat söka på data och flygfoto genom att fylla i RÄA-nummer Malmö 99 på rätt ställe. Då fick man fram en karta som visade stubbamöllans läge jämte fakta om möllan. Men nu, i januari 2021 funkar det inte längre, om du som läser vet hur man ska hitta data och flygfoto numer får jättegärna höra av dig!

Nu stämmer dock inte platsen exakt med var stocken hittades, det skiljer hundra meter och kanske lika många år också, så fyndet är antagligen något från handelsträdgården istället. Men det gör ingenting, det är lika spännande ändå få en hälsning från förr, tycker jag!

Tack även till Bo Olsson som skickat mig övriga bilder och bidragit med grävjobb i Elbogen, denna fantastiska årsboksserie från Malmö Kulturhistoriska Förening!

Mer om Kvarnby och Husie förr i tiden:

Anders Ahlgren-kraftkarlen från Kvarnby
Belinda, arkeolog i Husie, på jakt efter forntiden i Gyllins
Bernt bakade bröd på Kvarnbybageriet
En gammal urklippspärm berättar
Fler glimtar från förr
Frans Nilsson hade ett jaktgevär
Handelsträdgårdar i Kvarnby
Kort från det gamla Kvarnby
 
Kvarnar i Husie 
Lilian berättar om Tillysborgs Värdshus
På promenad med Birgitta
Samling vid pumpen
Övrigt om gamla Husie

Se även: Vägar till Kvarnby som bloggredaktören skrivit. Där väver jag in vad jag själv varit med om hur Kvarnby har förändrat sig sedan jag flyttade hit 1991 med vad som har hänt här sedan hedenhös. Det bästa med min korta skrift är nog dock förteckningen över hembygdsforskaren Helge Anderssons alla artiklar i Malmö Kulturhistoriska Förenings Årsbok (Elbogen) om Husie. Ladda ner en pdf-fil här på min skrift  eller låna häftet på Husiebiblioteket.

1 Response to Kvarnar i Husie

  1. G-H says:

    Själva kvarnhjulen från Hohögs Mölla finns kvar i halvor runt gården, som nån slags trappsteg. En kan nyfikna se från Sallerupsvägen. Jag tror f.ö. att möllan revs ner eftersom andra världkriget ibland orsakade inflygning av skadeskjutna flygplan, som inte var pålitliga nog att missa möllan. Vanlig, planerad trafik torde inte ha kommit in in på den ledden över huvud taget eftersom det inte är i linje med flygplatsens sträckning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s