Det här kan vara den viktigaste kursen för vår framtid!

Kursen jag här tänker tipsa om handlar inte om miljö och klimat utan om totalförsvar och krisberedskap och den går inte på en lantlig folkhögskola för växtodling utan på Försvarshögskolan i Stockholm. Och den är skrämmande högaktuell och informationsmässigt jättebra, jag vet för jag gick den i höstas.

Nu bor jag i och för sig en halvtimmes lokaltågsresa bort från skolan, men den här kursens rikliga antal av oerhört matnyttiga föreläsningar kan man alla följa i realtid på zoom eller som inspelat när man vill. Kursen, som tar fem veckor, har några obligatoriska seminarier, men dessa är sammanfösta till att pågå under tre dagar varvid den som bor långt ifrån förhoppningsvis kan ordna med ledigt och övernattning för de momenten. Gör det!

Kursen går under namnet Lagstiftning för kris och krig: krisberedskap och totalförsvar och är på 7,5 högskolepoäng, den betecknas som avancerad för man ska ha tagit en del poäng i andra ämnen innan. Sen är det bara att hålla tummarna för att man kommer in, trycket är stort för det här kan vara den viktigaste kursen som ges just nu för journalister och för alla som arbetar på våra myndigheter. För den här kursen lägger grunden till att förstå hur det svenska samhällets krisberedskap är uppbyggd och består av och dito när det gäller landets nya totalförsvar. Tyvärr högaktuellt.

Själv har jag aldrig läst så många lagtexter i hela mitt liv innan, men det gav många aha-upplevelser för mig som väl var katten bland hermelinerna på den här kursen: alla de andra var jurister i stort sett. Men vi hade alla att ta in hur Sveriges nya organisering från den 1 oktober i fjor av just krisberedskap ser ut. Landet är numer indelat i 6 geografiska civilområden, 10 beredskapssektorer och 60 beredskapsmyndigheter som alla har att samverka med varandra vilket är på gott och ont, kan man säga.

Beredskap ska finnas för att kunna ta hand om allt från naturkatastrofer till olika sorters hotbilder, såväl vid fredstida krissituationer som under höjd beredskap. Det senare anger att totalförsvaret aktiverats och ju mer eskalerad en krigsfara blir desto mer träder totalförsvaret in och tar över samhället och bestämmer vilken verksamhet som då ska bedrivas. Vansinnigt intressant!

Det är många nya begrepp som kan röra till det. Jag citerar MSB:s hemsida:
Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.
Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar.
Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret.

När det gäller beredskap finns nivåerna skärpt, högsta och krigsförklaring, alla ingår i höjd beredskap. Olika lagar frigörs vid olika lägen, etc. Och även här är det ingen annan organisation som ska ta hand om situationen utan det är vårt vanliga samhälle och myndigheter som med hjälp av särskilda lagar och regelverk har att samverka på tillämpligt sätt. På gott och ont.

Om detta handlade kursens seminarier, vi studenter delades in i tre grupper för att hantera ett antal olika tänkta scenarion. Och det var här det blev riktigt otäckt i höstas. För på Försvarshögskolan kunde jag då sitta i en grupp som skulle argumentera för att Sverige skulle införa höjd beredskap, en annan grupp skulle argumentera för att det inte var ett bra val medan en tredje grupp skulle leka regering och fatta beslut om vilket som skulle gälla och varför det. Scenarierna utgjordes av eskalerande rapporter om ett samhälle under sönderfall och tilltagande hotbild, det kunde börja med att elförsörjningen i landet strulade, sedan upptäcktes sabotage mot en viktig hamnanläggning vilket stoppade viss import, tågtrafiken var plötsligt lamslagen och ett grannland attackerades och invaderades av ett annat land vars krigsfartyg började närma sig Gotland… Hur skulle vi hantera detta? Införa höjd beredskap eller inte?

Det var jätteintressanta diskussioner då jag hörde mig själv svänga mig med lagtexter jag månaden innan inte hade haft en aning om att de existerade och jag blev på allvar sur när “regeringen” inte fattade samma beslut som min grupp, och dylikt. Men så kommer jag hem och slår på radion och får höra i stort sett det ha inträffat som vi hade som övningsscenarion… Då fick jag gåshud och insåg att allt jag lärde mig på kursen var på högsta allvar! Så sök kursen, gå den, förbered dig!

Försvarshögskolans kurs Lagstiftning för kris och krig: krisberedskap och totalförsvar.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ger här en bra introduktion och sammanfattning av Sveriges nya krisberedskap, civilt försvar samt totalförsvar. Vill du ha fler lagtexter så hör av dig! 🙂

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s