Om rödsotsepidemin i Malmö eller Vi ser det vi vill se…

Jag går, när det går, på kurser om Malmö stads historia vilka ges av Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö Högskola. Det här är ett för Malmö mycket bra institut med spännande kurser och övrig verksamhet som exempelvis fria seminarier öppna för alla intresserade.

Den senaste kursens uppsatsuppgift lät jag handla om den rödsotsepidemi som härjade i staden 1880-1882. Mitt fokus var hur farsoten, som numer kallas dysenteri,  har behandlats i några olika skrifter och av några olika instanser, från dåtida stadsläkare -som skyllde på smålänningar :-),  till VA-verket -som i sin jubileumsbok inte alls tar upp epidemin som spreds med vattnet i staden, och till nutida forskare – som ger klassamhället huvudskulden.  Det var nästan tragikomiskt att läsa hur fakta förvreds, sopades under mattan eller blåstes upp beroende på vem och i vilket syfte som författare och verk i fråga behandlade denna fruktansvärda epidemi.

Jag har skrivit om min undersökning i en kort uppsats som du kan läsa här om du vill: Rödsotsepidemin i Malmö – om hur en stad kan berättas.  Kommentera gärna!

This entry was posted in Kultur, Malmö and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s