Söndagspromenad 25 maj 2008

Kvarnby Handelsträdgård
Kvarnby Handelsträdgård startade 1907. Under 35 år var den Sveriges största odlare av fresior. Nu har köparnas intresse övergått till ranunkel varvid fjärde generationen ägare av handelsträdgården har följt efter. Det här har jag läst i min kurskamrat Christinas uppsats om trädgårdsmästarna i Husie (en jordnära historia, som hon kallar det). De uppsatser som produceras i Malmö Högskolas kurs om Malmö stads historia införlivas i Stadsbibliotekets Malmösamling och är sökbara i Malin.

img_0340-large
Bronsåldershög vid Nummertolvsvägen.

viadukt kvarnbyvägen
Nu har viadukten under Kvarnbyvägen öppnats, 15 år eller mer efter att den anlagts. Nu fattas det inte mycket för att gång- och cykelbanestråken ska vara fullständigt iordningsställda och sammanlänkade från Videdalsvägen och ut till Riseberga och Kvarnby. Det öppnar för helt nya hundpromenader!

img_0345-large
Ytterligare en planta att ta reda på namnet för. I trädgården till f.d. Tillysborgs café och jag frågade min granne om lov!

This entry was posted in Söndagspromenad and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s