Samlingsställen för fakta och gemyt om Husies och Malmös historia

Oxie Härads Hembygdsförening
För oss som är intresserade av lokal kulturhistoria med utgångspunkt från Malmös ytterområden! Föredrag, utflykter, årsbok, studiecirklar och hemsida finns att tillgå. Hembygdsföreningen samarbetar med en handfull andra lokalhistoriska sammanslutningar utanför Malmös yttre ringväg och ger ut ett gemensamt kalendarium med dem.
Kalendarium för föredrag, byamarknader och guidade visningar, med mera hos OHH
Läs mer på Oxie Härads Hembygdsförenings hemsida.

Malmö Kulturhistoriska Förening
Mötesverksamhet och årsboken Elbogen, Den finns att läsa i Malmö på Stadsarkivet, i Stadsbibliotekets Malmörum, och de går i viss mån också att låna hem från olika bibliotek i staden eller att köpa på antikvariat. Äldre nummer görs nu också tillgängliga som pdf:er på föreningens hemsida. Medlemmar (125kr per år) får de nya årsböckerna (samt inbjudan till roliga föreläsningar och julmiddagar bland annat). Elbogen är en klassiker och en stor källa till underhållande fortbildning om Malmö stads historia (okey jag medverkar också i några nummer. 🙂) Läs årsböckerna på föreningens hemsida.

Stadsarkiv och databaser

  • Stadsarkivet har allt inklusive fantastiskt kunnig personal! I salarna finns datorer anslutna till Arkiv Digital, en databas där du kan ta del av inskannat material från olika nationella arkiv som husförhörslängder, sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar, bildsamlingar och dylikt. AD kan man prenumerera på till sin egen hemmadator, men på Stadsarkivet är tjänsten gratis.
  • Riksarkivets Nationell Arkivdatabas, NAD är en datortjänst som går att använda gratis från vilken dator som helst. NAD är ett arkiv över arkiven i Sverige och vad dessa innehåller. Kan vara en bra start när man vill orientera sig om vad som kan tänkas finnas i ett visst ämne, ort, etc.
  • Lantmäteriet säger sig ha en av världens största samlingar av historiska kartor, mer än en miljon, och du kan gratis söka i deras databas och titta på kartorna i datorn.

Sociala media, bloggar och bild- och länksamlingar

  • Stadsarkivet publicerar foto från det gamla Malmö och skriver lagom om detta på sitt Instagram-konto, sök på Stadsarkivet.
  • Sven Rosborn har lagt upp en del av sina filmade föredrag på sin hemsida  och på sitt konto på academia.edu publicerar han fortlöpande ur sitt omfattande författarskap om malmöitisk och skånsk historia, företrädesvis, och det från enstaka artiklar till hela böcker vilka du här kan ladda ner gratis.
  • Facebook är platsen för gruppen Malmö – ett historiskt perspektiv. Tidvis trevlig läsning med rikt bildmateriel som visas, tidvis väldigt gnälligt om att allt nybyggt är fult och att det var bättre förr…
  • Per-Erik Willös skulpturer om det gamla Husie, en omistlig samling som bidar sin tid i Malmö Museers förråd inför förhoppningsvis ny utställning någon gång! Sven Rosborn har intervjuat konstnären och gjort kortfilmer där Per-Erik Willö visar sina skulpturer och berättar om dem (Rulla längst ner på webbsidan).
  • Länksamling hos Malmö universitet till fler resurser att använda för att finna fakta om Malmös historia.