Källor till 1600-talets krig som utspelade sig i Malmö med omnejd

Jag har precis, hösten 2018, hållit ett föredrag på Husiebiblioteket om när kriget slog ner i våra trakter under 1600-talet. För att i text och bild kunna redovisa om dessa krig och om villkoren för dem som då bodde i Malmö och på landsbygden runtom har jag gått igenom en hel del material av olika slag samt besökt några institutioner. Här redovisar jag mina källor och ger lite tips:

Böcker
Bjurling, Hjördis : Malmö och de skånska krigen. Malmö Museum, småskrift, nr 1, 1977
Milles, Karin: Agneta Horn, Norstedts, 2015
Rystad, Göran (red.): Kampen om Skåne, Historiska media, 2005

Elbogen, Malmö Kulturhistoriska Förenings årsböcker (finns att läsa på nätet):
– 1940: Västra Skrävlinge i gamla dagar (Janne Agri)
– 1950: Gamla gårdar i Husie (Helge Andersson om bland annat Ulricedahl)
– 1963: Kvarnby gamla prästgård (Helge Andersson)
– 1966: “Jeg fattige man”, Några anteckningar kring ett brev från kyrkoherden i Husie och Västra Skrävlinge 1649 (Helge Andersson)
– 1972: Härläger i bondby, en arkeologisk undersökning av 17 nedbrunna hus i Västra Skrävlinge (Göran Winge)
– 1993: Malmöhistoriska notiser 1170-1658, 1658-1718 (Lennart Tomner och Hans Ersgård)

Tidningsklipp
Stadsarkivet i Malmö har urklippssamling på papper över Helge Anderssons artiklar i Skånska Dagbladet. Dessa artiklar kan läsas på plats eller kopieras hem. Här finns åtminstone ett tiotal artiklar relevanta för ovannämnda ämne plus hundratals till om det gamla Malmö vilka det är lätt att försjunka i…

Institutioner
Armémuseum, Stockholm
Krigsarkivet, Stockholm
Krigsmuséet, Köpenhamn

Digitala resurser
Digitalt museum Armémuseums alla utställningsföremål går att se här, jämte många andra svenska muséers.
Kanoner.nu
Riksarkivet
Och så Wikipedia så klart!