Källor till 1600-talets krig som utspelade sig i Malmö med omnejd

Hösten 2018 höll jag ett föredrag på Husiebiblioteket om när kriget slog ner i våra trakter under 1600-talet. Intresset väcktes när jag under våren 2018 skulle hålla ett föredrag för en villaägarförening i Virentofta om det områdets historia och då ramlade på 1644 års svenska belägring av danska Malmö. Det väckte min nyfikenhet och jag gick vidare och undersökte närmare dels ovannämnda svensk-danska krig, dels nästa 1677 som med omvända förtecken också utspelade sig i och utanför Malmö.
För att i föredrag kunna redovisa om krigen och om villkoren för dem som då bodde i Malmö och på landsbygden runtom, särskilt då i Husie och Västra Skrävlinge, har jag gått igenom en hel del material av olika slag samt besökt några institutioner. Nedan redovisar jag en del av mina källor och ger lite tips.

OBS: Läs så klart min egen artikel om vad som hände utanför Malmö 1644! Om krigsläger, slagfält, civila och soldater och deras umbäranden och hur detta rapporterades och beskrevs från 1644 och in i våra dagar:  “En skärskådning av historiska fakta om belägringen av Malmö 1644”, i Elbogen 2021, årsbok för Malmö Kulturhistoriska Förening där du kan köpa skriften.
Min artikel går också att låna på Husiebiblioteket, reservera den här!
I min text har du även en gedigen fotnotapparat och källförteckning för vidare studier i ämnet!

Böcker
Bjurling, Hjördis : Malmö och de skånska krigen. Malmö Museum, småskrift, nr 1, 1977
Milles, Karin: Agneta Horn, Norstedts, 2015
Rystad, Göran (red.): Kampen om Skåne, Historiska media, 2005

Elbogen, Malmö Kulturhistoriska Förenings årsböcker (finns att läsa på nätet):
– 1940: Västra Skrävlinge i gamla dagar (Janne Agri)
– 1950: Gamla gårdar i Husie (Helge Andersson om bland annat Ulricedahl)
– 1963: Kvarnby gamla prästgård (Helge Andersson)
– 1966: “Jeg fattige man”, Några anteckningar kring ett brev från kyrkoherden i Husie och Västra Skrävlinge 1649 (Helge Andersson)
– 1972: Härläger i bondby, en arkeologisk undersökning av 17 nedbrunna hus i Västra Skrävlinge (Göran Winge)
– 1993: Malmöhistoriska notiser 1170-1658, 1658-1718 (Lennart Tomner och Hans Ersgård)

Tidningsklipp
Stadsarkivet i Malmö har urklippssamling på papper över Helge Anderssons artiklar i Skånska Dagbladet. Dessa artiklar kan läsas på plats eller kopieras hem. Här finns åtminstone ett tiotal artiklar relevanta för ovannämnda ämne plus hundratals till om det gamla Malmö vilka det är lätt att försjunka i…

Institutioner
Armémuseum, Stockholm
Krigsarkivet, Stockholm
Krigsmuséet, Köpenhamn

Digitala resurser
Digitalt museum Armémuseums alla utställningsföremål går att se här, jämte många andra svenska muséers.
Kanoner.nu
Riksarkivet
Och så Wikipedia så klart!