Daily Archives: March 16, 2014

Hitta Petters egen gränd och ta en bild!

Petersgränd i Malmö är namngiven efter Petter Ståhle som var affärsman i stan under första halvan av 1800-talet. Han hade bland annat en trävarufirma vid Drottninggatan nära Södra Förstadsgatan. Det fanns gott om större eller mindre näringsidkare på 1800-talet i … Continue reading

Posted in Bilder, Malmö | Leave a comment

Nu letar länsstyrelsen efter gifter på fler gamla växthusmarker

Jag vände mig för ett tag sedan till Länsstyrelsens miljöavdelning för att höra om de tänkte undersöka fler gamla växthusanläggningar i Husie med anledning av de hemska miljögifter som påträffades vid Gyllins anläggning vid Tullstorpsvägen hösten 2013. Miljöinspektören har därav … Continue reading

Posted in Miljö | Leave a comment