Daily Archives: July 22, 2012

De papperslösa går emot fördomarna

I “Den orättvisa hälsan, Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd” (redaktörer: Mikael Rostila och Susanna Toivanen, Liber, 2012) så tycks det som om alla ens fördomar bekräftas om hälsoläget inom olika sociala klasser: Outbildade, lågavlönade, med okvalificerade jobb, har … Continue reading

Posted in Arbete & Fritid, Kultur | Leave a comment