Daily Archives: June 18, 2010

Förföljer journalister kristna?

I nyutkomna antologin Värstingkristna i drevet (Artos & Norma 2010) diskuterar sex författare massmedias behandling av några i Sverige timade fenomen inom den kristna sfären: Pingstkyrkans och de katolska klostrens intåg i landet för hundra år sedan, kvinnoprästmotståndet på 70-80-talet … Continue reading

Posted in Kultur, Religion och politik | Leave a comment