Daily Archives: April 2, 2010

Fyll i enkäten om Gyllins Naturpark!

Boende runt Gyllins gamla trädgårdsanläggning i Kvarnby har fått en enkät att fylla i på nätet av Malmö stad: Hur vill vi att naturparken ska omhändertas?  På informationskvällen i april ska ämnet  diskuteras vidare och i maj får vinnande förslag en … Continue reading

Posted in Malmö, Miljö | Tagged , | 1 Comment